#info

Arteterapia

Arteterapia wymyka się prostym definicjom. Jej atutem jest bycie mieszanką łączącą wiele różnych zachodzących na siebie dziedzin. Osadzona jest głównie w sztuce i psychologii, które wzajemnie na siebie oddziałują.  Pozawerbalny język komunikacji, którym jest szeroko pojęta twórczość wspomaga psychoterapię. Wzmacnia procesy zdrowienia oraz rozwoju osobistego. Wydobywa potencjał, wspiera samopoznanie i inicjowanie dobrych zmian oraz ich doświadczanie wzmacniające odpowiedzialność za siebie i samorealizację poprzez ekspresję artystyczną.

Dopełnieniem arteterapii z pewnością jest wgląd i zrozumienie zachodzących przemian czy reakcji. Pomocna w tym zakresie w zależności od tematu może być psychoterapia, doradztwo zawodowe, coaching czy inna praca rozwojowa.

Projekty interdyscyplinarne:

Droga do Siebie

Portret arteterapeutyczny